Kiskőrösi Óvodák

6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.

Get Adobe Flash player

Legutóbbi bejegyzések

Tagóvodáink

Tagóvodáinkról a következő oldalon kaphat több információt: Tovább »

Éppen most

Oldalainkat jelenleg 3 vendég böngészi.

Batthyány Utcai Tagóvoda

Megosztás

Köszöntő

Szeretettel köszöntünk minden érdeklődő szülőt óvodánk honlapján, amely ízelítőt ad mindennapjainkból és segítséget nyújthat az óvodaválasztásban.

Reméljük, hogy bemutatkozásunk alapján érezhető, hogy számunkra legfontosabb:
A gyermek és a családias, nyugodt légkör.

Óvodavezető: Bálintné Csuka Nóra

 

Óvoda nyitva tartása: 7:00 – 17:00

 

Személyi állományunk

 • 12 fő óvodapedagógus
 • 6 fő dajka
 • 2 fő pedagógiai asszisztens

Csoportok száma: 6 csoport

A nevelés az óvodánkban

A Tevékenység központú program alapján kidolgozott „Százszorszép óvodai Program” szerint zajlik.

A gyermek mindennapjait átszövő elsődleges tevékenysége a játék, ami az öröm és a tapasztalatszerzés forrása. Emiatt minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek az elmélyült játékra. Számunkra nagyon lényeges, hogy élményeiket tevékenységekben éljék meg. A különböző tevékenységek egymásra épülve, egymást kiegészítve, folytatva játékokban valósulnak meg. Tevékenység közben szereznek új ismereteket, tapasztalatokat, ebben a folyamatban alakulnak szokásaik, társas viszonyaik, erkölcsi-, esztétikai érzékük, nyitottságuk a világ felé, fejlődik nyelvi készségük, gondolkodásuk, testi, lelki, fizikai állapotuk. Ezen belül valósul meg a készség- és képességfejlesztés, a kompetenciaigények kielégítése.

Célunk

 • A személyiség elsősorban tevékenység központú rendszerben történő fejlesztése. Minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
 • A személyiségfejlesztés másik összetevője a szocializálás, mely során a gyermek a közösségben megtanulja megismerni önmagát, társaihoz való viszonyát, közben elsajátítja az együttélés alapvető szabályait és szokásokat. A társas kapcsolataik révén fejlődik önértékelésük. Alapelveink a gyermekek tevékenységvágyának kielégítése, a sokszínű tevékenység lehetőségének biztosítása, a minél gyakoribb életszerű helyzetekben történő tevékenység megszervezése. A tevékenység közbeni tanulási lehetőségek tapasztalás útján történő biztosítása. A gyermek elsődleges szocializációs színtere a család. A családi nevelés és az óvodai nevelés együtt biztosítja a gyermeki személyiségfejlődést. Ehhez arra van szükség, hogy mi magunk is nyitottak, őszinték és együttműködők legyünk. Éppen ezért kiemelt célunk a szülőkkel történő korszerű formális és informális együttműködési formák megvalósítása. Hiszünk abban, hogy csak közösen érhetünk el igazi sikert!
 • Nagy segítség a sajátos feladatok ellátásához a speciális képességű gyerekek szakember segítségével történő fejlesztése. A mindennapokban fejlesztőpedagógus és logopédus is segíti munkánkat. Sajátos nevelési programunkkal célunk egy nyitott, gyermekközpontú légkör biztosítása, ahol a gyerekek, a családtagok és mi is jól érezzük magunkat.

Óvodánk főfeladata

 • Egészséges életmód igényének kialakítása
 • Érzelmi- és értelmi nevelés megvalósítása
 • Szocializáció biztosítása
 • Felzárkóztatás az óvodában: szakszolgálat munkájának igénybevételével, mérések elvégzése
 • Egyéni fejlesztési program kidolgozása

Tehetséggondozás az óvodában

 • Körtemuzsika Néptánc csoport (Vezeti: Opauszkiné Lakos Henriette)
 • Fitt - Dance (Egészségnevelés és tánc egyben, Vezeti: Weinhardt Krisztina)

Egészségmegőrző programjaink

 • Dohányzás vagy Egészség egészségvédő program
 • Szív-kincsesláda egészségvédő program
 • Vízhez-szoktatás
 • Korcsolya
 • Ovifoci
 • Kerékpártúra (2018. Kék Föld projekt)
 • Egészségnapok
 • Családi kocogás

Egyéb programok az óvodában

 • Zsebi-program
 • Óvónői bábműsorok
 • Pályázati részvételek
 • Mesés hétpróba

Nevelési évünk kiemelt pedagógiai feladatai

 • Tehetséggondozás hangsúlyosabbá tétele
 • Differenciált mérési módszerek alkalmazása
 • A hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére, a családok segítésére nagyobb hangsúlyt fektetünk
 • A nevelés - oktatás tartalmi reformjának legfontosabb célja, hogy a gyermekek biztos alapokat szerezzenek az egész életen át tartó tanuláshoz
 • Törekednünk továbbra is az egészséges életvitel igényének kialakítására, hogy testileg és szellemileg egyaránt éretté és kiegyensúlyozottá neveljük a gyermekeket

Kapcsolatok szülőkkel más intézményekkel

 • Ismerkedési nap
 • Közös szülői értekezletek
 • Beiratkozáskor játszóház kialakítása a zsibongóban
 • Kerti parti
 • Márton nap
 • Adventi téren való részvétel
 • Gyermeknapi ugrálóvár
 • Közös udvarrendezés
 • Könyvtárlátogatások
 • Kirándulások
 • Múzeum és kiállítás látogatások
 • Városi programokon fellépések
 • Színházlátogatások
 • Petőfi Sándor művelődési ház
 • Közúti múzeum
 • Általános iskolák
 • Szülő-nevelők bálja

Mottónk

Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető
csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség,
hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,
segítve, de szabadon.
(Koch Sándor)

Csoportjaink

 

1. csoport: Kisvirág csoport

Létszám: 26 fő
Óvodapedagógusok neve:

 • Morvai Gabriella, Gabi óvónéni
 • Fejes Zalánné, Erika óvónéni

Dajka néni: Lengyel Józsefné, Zsuzsi néni


Csoportunkba 26 fő jár 15 fiú és 11 lány. Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, barkácsolás és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal, az ünnepek, jeles napok megtartásával, a közvetlen környezetük megismerése és védelme fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni. 

 

 

2. csoport: Szivecske csoport

Létszám: 24 fő
Óvodapedagógusok neve:

 • Kővári Gáborné, Judit óvónéni
 • Hegedűsné Kaposvári Edit, Edit óvónéni

Dajka néni: 

 • Tóthné Szabó Judit

 


 

3. csoport: Micimackó csoport

Létszám: 24 fő
Óvodapedagógusok neve:

 • Horváthné Kocsis Mária
 • Opauszkiné Lakos Henriette

Dajka néni: Ferenczyné Szabó Szilvia, Szilvi néni, Baranyai Bernadett
Pedagógiai asszisztens: Markó Szilárdné, Judit néni

Beépítjük a mindennapokba az „Így tedd rá” módszer eszközeit, játékait a nemzeti nevelés kapcsán. Fontosnak tartjuk a játékban történő képességfejlesztés. A szabályok szokások betartásában következetesek vagyunk. Az ünnepeket, néphagyományokat élményekkel tesszük emlékezetessé a gyerekek számára. Kirándulást szervezünk évente a szülőkkel együtt. A szülőkkel igyekszünk családias közvetlen kapcsolatot tartani.

 


 

 

4. csoport: Halacska csoport

Létszám: 22 fő
Korcsoport: Kiscsoport
Óvodapedagógusok neve:

 • Weinhardt Krisztina
 • Dicsa Regina Krisztina

Dajka néni: Baranyai Bernadett, Ferenczyné Szabó Szilvia

 

A csoportunkat 22 gyermek – 5 kislány és 17 kisfiú - a világra rácsodálkozó, nagy tudásszomjú, csillogó szemű kisgyermek alkotja. A hozzánk bekukkantó vidám gyerekeket lát, akik a korukhoz méltóan, felhőtlenül játszanak, hangoskodnak, feszegetik a határokat, de közben megtanulják az együttélés alapvető szabályait.
Elsődleges feladatunknak tekintjük a korosztálynak megfelelő biztonságos, barátságos légkör kialakítását. Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük, a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, megszerettessük velük az óvodát.

Mottónk: „Nyissuk ki az óvoda kapuját az életre!”
(C. Freinet)

 

 

 

 

5. csoport: Pillangó csoport

Létszám: 25 fő
Korcsoport: Kiscsoport
Óvodapedagógusok neve:

 • Kovácsné Szedmák Éva
 • Szentgyörgyi Ibolya

Pedagógiai asszisztens: 

 • Markó Szilárdné

Dajka néni: Bajusznács Gáborné

„ A gyermek a világra nyitott lény, simogatásra simogatással,

jó kedvre jó kedvvel,  tevékenységre tevékenységgel felel.”

Mérei Ferenc

Csoportunkba 25 kiscsoportos korú gyermek jár. Gyermekeink számára minden nap olyan nyugodt, szeretetteljes, családias, derűs légkört teremtünk, ahova szívesen jönnek, ahol jól érzik magukat. Olyan közösséget alakítunk ki, ahova jó tartozni. Sokat mondókázunk, énekelünk, mesélünk, bábozunk, játszunk, tornázunk a gyermekekkel közösen. Egymás elfogadására neveljük a kicsiket. A gyermekeket a pozitívumokban megerősítjük, mindig a jót emeljük ki, önbizalmukat tudatosan építjük, erősítjük. Változatos tevékenységet kínálva motiváljuk a gyerekeket a környező világ megismerésére. Egyéni bánásmóddal  segítjük a gyermekek optimális fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek óvodai élete során, szabadon alkothasson, tevékenykedhessen. Elegendő időt biztosítunk  az elmélyült szabad játék megélésére. Sokat tartózkodunk a jó levegőn, jókat játszunk az udvaron.

 

 

6. csoport: Katica csoport

Létszám: 26 fő
Óvodapedagógusok neve:

 • Markó Istvánné, Éva óvónéni
 • Podobniné Vándor Andrea, Andi óvónéni

Dajkák: 

 • Kis Tiborné Éva, Bajusznács Gáborné Márti

Munkánkat segíti:  

 • Baranyai Zsoltné Zsuzsi, pedagógiai asszisztens

Mi az óvodánk legkülönlegesebb csoportja vagyunk: nagyon-nagy csoportosok. Mivel tavaly a Kisvirág és a Katica csoport fele  iskolába ment, ezért a két fél maradó csoport egyesítette erejét. Így most mi vagyunk a legidősebbek, legügyesebbek, legokosabbak az óvodában J.

A legfontosabb, hogy összeszokjunk, egy csapat legyünk és felkészüljünk a Nagy Megmérettetésre: iskolába megyünk. De addig sokat játszunk, ügyesedünk, okosodunk, mozgunk, kipróbáljuk magunkat. Sok érdekes dolgot csinálunk együtt, miközben egyre jobbak leszünk, és megismerjük egymást.


Az alábbi képek az első nagy közös élményen, a Mesenapon készültek:
 

 

Megosztás

Minden jog fenntartva. © 2013-2019. All rights reserved.