KRESZ-Ovi pályázat

Sajtóközlemény

     

Befejeződött a  „KRESZ ovi a Batthyány óvodában” megvalósítása

 

A Kiskőrösi Óvodák 2020. február 20. napján nyújtott be támogatási kérelmet Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport által meghirdetett „Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések” című, TOP-7.1.1-16-H-052-3 kódszámú felhívásra. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A megítélt 2 861 768,-Ft támogatásból a Batthyány óvoda középső udvarrészén kialakításra került  140 m2 területen egy KRESZ-pálya. A megvalósítás során a terephez, és a környezetben lévő burkolatokhoz, valamint az épületek homlokzati síkjához igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektették, melyet 17 m kerti szegély  elhelyezése és a térkő burkoló lapok 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezése történt meg. 140 m2 6 cm vastag zökkenőmentes térkő fektetés a szükséges beszabásokkal a következő lépés. A beszabást követően a felületet marosi homokkal be kellett söpörni, majd a felületet gumilapos lap vibrátorral tömöríteni. Végezetül az elkészült térkő burkolaton az útburkolati jelek felfestése, valamint a táblákkal, 1 db „jelzőlámpával”, buszmegállóval, gyalogátkelővel, mini jelző bójákkal a közlekedési játék szett elemeinek kihelyezése is megtörtént.    

A projekt sikeresen lezárult. A projekt megvalósítása során kialakításra kerülő KRESZ pálya, alkalmas lesz a város óvodás korú gyermekeinek , valamint a lakosság kis-közösségei alapvető közlekedési szabályokat elsajátító tevékenységei elvégzésére térítésmentesen, mind kialakításában, mind eszközellátottságában.

 

A projektről bővebb információt az előző bejegyzésben olvashatnak.


Kiskőrös, 2021. július 29.


 

További információ kérhető:

 

Csatlós Erzsébet Igazgató

Kiskőrösi Óvodák

6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.

78/415-561

E-mail: clldovi@gmail.com


zzétéve: 2021.07.29

 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00606  -  KRESZ ovi a Batthyány óvodában

 A projekt alapadatai:

 A  kedvezményezett neve: Kiskőrösi Óvodák

 A projekt címe: KRESZ ovi a Batthyány óvodában

 A szerződött támogatás összege: 2 861 768  Ft

 A támogatás mértéke: 100 %

 A projekt befejezésének dátuma: 2021.09.30.

 A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00606

 A projekt tartalmának bemutatása:

A megítélt támogatás lehetőséget biztosít a gyermekek biztonságos közlekedésre neveléséhez, közlekedési magatartásuk, „kultúrájuk” formálásához. A középső udvarrészen 140 m2 zárt területen egy KRESZ pálya kerül megvalósításra. A pálya megépülésével közösségépítő és szemléletformáló programokat is meg lehet valósítani. A pálya megtervezése során a kivitelezők alkalmazkodtak az udvar kitűnő adottságaihoz. Annak érdekében, hogy a gyermekek minél több közlekedési szabályt megismerjenek körforgalmat, gyalogos-átkelőhelyet és közlekedési lámpát is terveztek az aszfaltozott pályára. A kiépítésre kerülő pálya minden olyan elemet tartalmaz, mellyel a kisgyermek óvodába jövet találkozik.

Fontos, hogy a gyerekek védett környezetben ismerkedjenek meg a közlekedés szabályaival. Ebben segít az új pálya, aminek segítségével egyben a gyerekek udvari mozgáslehetősége is bővülhet, és változatosabbá válik a szabadban eltöltött játékidő. Jó dolog, hogy a gyermekek játékos formában, lépésről-lépésre el tudják sajátítani a legfontosabb tudnivalókat.

Ehhez nyújt segítséget a kialakított KRESZ pálya a Kiskőrösi Óvodák Batthyány óvodájában a közel 150 fős gyermekközösségnek, továbbá a 4 tagóvoda gyermekközösségének, valamint a városban minden olyan szervezett programnak, amelyben a gyermekek közlekedéssel való megismertetése a cél.    

Közzétéve: 2020.10.15.

Frissítve:  2021.09.30.