Kezdőlap

Hirdetmény 2020.12.09.

A Kiskőrösi Óvodák a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A pályázat részletei az alábbi dokumentumban olvashatóak:

 Pályázati feltételek óvodapedagógus

 


 

Hirdetmény

Rendhagyó óvodai beiratkozás a Kiskőrösi Óvodákban

 Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

-          A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása szerint miden óvodaköteles gyermek felvételre kerül a körzeti óvodájába 2020. április 21-ig.

-          A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.(várhatóan 2020.09.01-jén)

-          A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud a benyújtott szándéknyilatkozatok alapján.

A beiratkozás ideje: 2020.04. 02. –től (csütörtök)- 04.07. –ig (kedd) tart.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben, köteles részt venni. 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2020-2021-es nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 

Az e határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-jétől óvodakötelesek.
(A 2017. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-jétől kezdődik.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az intézményvezető a felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) kell benyújtani.

 A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodai körzethatárokról a www.kiskoros.hu  és a www.kiskorosiovodak.hu honlapokon, és az óvodákra kihelyezett hirdetményen tájékozódhat. Körzethatárok:

Batthyány Óvoda (6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.):

Ady Endre utca, Agárhalom tanya, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Árpád utca, Attila utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel utca, Borostyán lakópark, Csányi utca, Damjanich János utca, Dankó Pista utca, Délibáb utca (páros oldal), Dózsa György út, Erdőtelki út, Erkel Ferenc utca, Felsőcebe tanya, Holló János utca, Hrúz Mária utca, Kálvin János utca, Kassai utca, Kisfaludy Sándor utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca (1-83-ig mindkét oldal), Kolozsvári utca, Komáromi utca, Kölcsey Ferenc utca, Középcebe tanya, Liget utca, Luther Márton tér, Masina dűlő, Május 1.utca, Március 15.utca, Martini utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagy Imre tér, Öregszőlő tanya, Petőfi Sándor tér, Petrovics István utca, Rákóczi Ferenc utca, Safári József utca, Szarvas utca, Szent István utca, Szent László utca, Tavasz utca, Tomori Pál utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vízmű utca, Vasvári Pál utca, Víztorony köz

 

Mohácsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Mohácsi u. 41.):

Akácfa utca, Alkotmány utca, Arany János utca,Bacsó Béla utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Bánk utca, Bocskai István utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Határ utca, Ifjúság utca, József Attila utca, Katona József utca, Kodály Zoltán utca, Liszt Ferenc utca, Mező utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Okolicsányi utca, Paál László utca, Pajtás utca, Pozsonyi utca, Radnóti Miklós utca, Remerenció dűlő, Rét utca, Szegfű utca, Tüskös utca, Úttörő utca, Wattay János utca

 

Szűcsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 146.):

Bánffy Endre utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Délibáb utca (páratlan oldal), Drégely utca, Felsőkommaszáció tanya, Hatvany Lajos utca, Honvéd utca, Hunyadi János, Izsáki út, Jókai Mór utca, Kacsóh Pongrác utca, Kilián György utca, Kossuth Lajos utca, Középcebe tanya, Kun utca, Kurucz Zsuzsanna utca, Lehel utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Meggyes utca, Mester utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Nagyatádi Szabó István utca, Nyíl utca, Öregszőlő tanya, Pásztor utca, Rákóczi Ferenc utca, Róna utca, Sárkány József utca, Soós utca, Szendrey Júlia utca, Széchenyi István utca, Szigligeti utca, Szilágyi Frigyes köz, Szűcs József utca, Temesvári utca, Uzsoki utca, Virág utca, Vörösmarty Mihály utca

Thököly Óvoda (6200 Kiskőrös, Thököly u. 15.):

Aradi utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bajtárs utca, Báthory utca,  Béke utca, Budai Nagy Antal utca, Damjanich János utca, Deák Ferenc utca, Dobozi utca, Feketehalom tanya, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Gárdonyi Géza utca, Gyöngy utca, Hársfa utca, József Attila utca, Kapisztrán János utca, Kertész utca, , Kinizsi Pál utca, Klapka György utca (85-től 139-ig, mindkét oldal), Korvin utca, Kőrisfa utca, Nádasdy utca, Nap utca, Petőfi Sándor út, Pillangó utca, Segesvári utca, Szabadkai utca, Szép utca, Szondi György utca, Szőlő utca, Táncsics Mihály utca, Temető tér, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca

Erdőtelki Óvoda (6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 35.):

Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi tanya, Sivány dűlő, Sövény utca, Venyige utca

 A beiratkozás módjai:

-          a szülő elektronikus formában kitölti az alábbi linken található szándéknyilatkozatot.

-          https://docs.google.com/forms/d/1cUy_Y9GlCE8JRnsjvfkrNQkoMRwQeZiMFTPHKtFuP8I/edit

-           Kiemelten fontos, a pontos adatszolgáltatás!

-           A szándéknyilatkozatot papír alapú formában is elérheti, amennyiben nincs lehetősége az online kitöltésre. A Batthyány óvoda bejáratánál elhelyezett tartóban üres nyomtatványokat helyezünk el, melyet kitöltés után az óvoda postaládájába kell betenni.

Óvodáinkban folyó nevelő – oktató munkáról a  www.kiskorosiovodak.hu  oldalon tájékozódhat.

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni.

  • a  gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek adóigazolványa
  • a  gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
  • a  szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)
  • nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat

Szükséges bemutatni, ha van:

  • tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt
  • integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt
  • érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot

·         a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

Szeretettel várjuk gyermekét óvodáinkba!

Együttműködésüket, köszönjük szépen!

Vlcskóné Csatlós Erzsébet

Intézményvezető