Kiskőrösi Óvodák

6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.

Get Adobe Flash player

Üdvözöljük!

Ön a Kiskőrösi Óvodák weboldalát böngészi. Itt minden információt megtalál, amire szüksége van.

Intézményünk bemutatkozó oldalát itt találja: Tovább »

Tagóvodáink

Tagóvodáinkról a következő oldalon kaphat több információt: Tovább »

Éppen most

Oldalainkat jelenleg 1 vendég böngészi.

Thököly Utcai Tagóvoda

Megosztás

Személyi állomány alakulása

 • 4 fő óvodapedagógus
 • 3 fő dajka

 Óvodapedagógusaink:

 

 • Vlcskóné Csatlós Erzsébet: intézményvezető, óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, Montessori pedagógus
 • Ősziné Dulai Zsuzsa: tagóvóda vezető, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus
 • Szlenicskóné Kapai Beáta: óvodapedagógus
 • Bajkó-Albert Orsolya: német nemzetiségi óvodapedagógus

Gyermekek az óvodában

Csoportok száma: 2

 • Katica Csoport: vegyes csoport: 26 fő
 • Nap Csoport: vegyes csoport: 26 fő

Óvoda nyitva tartása: 07:00 - 17:00

Tárgyi feltételek

A 2014/2015 nevelési év kezdetére sikerült az óvoda belső és külső környezetét megszépíteni. Az önkormányzat támogatásával megtörtént az egész udvar füvesítése és az udvari játékok felújítása továbbá az öltöző szekrények csiszolása, festése és a belső terek átrendezésére került sor. Mindez példaértékű szülő- pedagógus összefogással valósult meg.

 

Nevelés az óvodában

Óvodánk gyermekképe, nevelési céljai:

Tevékenységközpontú tapasztalatszerző óvodai programunk megkívánja, hogy a nevelés – oktatás folyamatai az óvodában, illetve az óvodán kívül, megtapasztalás élményének biztosításával teljesüljenek.

  

Fontos számunkra, hogy minden gyermek egyéni képességeit már az óvodába érkezéskor megismerjük, így megvalósulhat az esetleges elmaradott képességek korai felzárkóztatása, és a kiemelkedő képességek azonosításával a tehetséggondozás és segítés is.

Óvodánkban kiemelt fontosságú a sakk oktatása, melynek eredményeként, több gyermekünk sikeresen vett részt területi és megyei sakkversenyeken.

 

Szintén fontos terület az aerobik - gyermektánc, melyet az óvodába járó gyerekek nagyon élveznek, és tudásukat a város rendezvényein is gyakran megmutatják.

 

 A csoportszobákban 9 tevékenységközpontokat alakítottunk ki minden korcsoport számára:

 •  Matematikai tapasztalatok központja

 • Rajzolás, festés kézimunka


 • Verselés mesélés 

 

 • Külső környezet tevékeny megismerése

 

 • Konstrukciós központ

 

 • IKT központ
 • babaszoba és konyha
 • praktikus élet gyakorlata központ
 • szerepjáték központ

A fent felsorolt játéktevékenységekhez optimális mennyiségű fejlesztő játékeszközzel rendelkezünk. Az eszköztárat folyamatosan bővítjük, cseréljük. Mindezekhez az anyagi forrást szülői és fenntartói támogatásokból biztosítjuk. Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége magas szintű ezért a nevelés- oktatás folyamataihoz alkalmazott módszerek tárháza sokszínű. Ennek köszönhetően minden gyermek egyéni bánásmódban részesülhet.


Pedagógiai szemléletünket a nyitottság, innováció, dinamikus fejlődés, rugalmasság és a szülő- gyermek- pedagógus interaktív kapcsolatépítés jellemzi.

 

Ünnepeink

Óvodánkban projektekben dolgozunk, melyek általában az éppen aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódnak.

A gyerekeket minden évben meglátogatja a Mikulás.

 

A karácsonyfára a gyerekekkel díszeket készítünk, mézeskalácsot sütünk.

   

 Minden februárban vidám farsangi mulatsággal űzzük el a telet.

 

Májusban az óvodapedagógusok meglepik az ovisokat egy gyermeknapi délelőttel.

 

Megemlékezünk a születésnapokról, névnapokról is.

 

Óvodánk feladata

Az óvodai mindennapok a helyi programunkban meghatározott heti és napi rend szerint zajlanak. Fontos számunkra, hogy a gyermekeknek biztosítsuk az állandóságot, biztonságot a fix napirenddel.

Ugyanakkor a változatos programok, és a hagyományőrző ünnepek alapján megvalósított projektek által a gyermekek folyamatosan motiváltak, érdeklődőek maradnak az új ismeretek szerzésére a világ felfedezéséhez.

Felzárkóztatás az óvodában

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi szociális intézményekkel, szakszolgálattal és a szakmai szolgáltató intézményekkel.  Rendszeresen részt veszünk az intézmények által megszervezett fórumokon, műhelymunkákon, konferenciákon, hogy a segítő hálózat akadálymentesen működjön.

Óvodánkban két gyógypedagógus és egy fejlesztő pedagógus is segíti munkájával a gyermekek felzárkóztatását egyénre elkészített fejlesztési tervvel és fejlesztő tevékenységekkel. Intézményünket heti rendszerességgel jár logopédus és gyógypedagógus, szükség esetén szakpszichológus.

Óvodánk kapcsolatai

Kiemelt szerepet kap a szülő – pedagógus kapcsolatok erősítése, ezért rendszeresen munkadélutánokat, szülői fórumokat, fogadó órákat tartunk.
A kapcsolatok építése érdekében, rendszeresen tájékoztatjuk az önkormányzatot, a helyi vállalkozókat, közoktatási intézményeket, szociális szervezeteket az óvodánkban megrendezése kerülő programokról és a mindennapi munkálatokról.  A helyi média és a sajtó is folyamatosan publikálja, közvetíti az aktualitásokat.

Szülők-nevelők bálja

Minden évben megrendezzük a szülők – nevelők bálját, mely alkalmas arra, hogy jó hangulatban, és hasznosan együtt töltsük az időt, hiszen a bevételt az óvodában szükséges eszközök bővítésére, fejlesztésekre tudjuk fordítani. 

Rendszeres tehetséggondozó programjaink

Heti rendszerességgel:

 • jégkorcsolya


 • sakk
 • aerobic
 • könyvtárlátogatás


 • Bozsik program keretében óvodás foci, Pásztor Gyulával
 • néptánc oktatás Horváth Katalinnal

 

 • úszás

 

Alkalmanként

 • vers-, mesemondó versenyeken való részvétel
 • rajz verseny
 • sportvetélkedők, versenyek
 • táncversenyek
 • egészségmegőrző projektekben való részvétel
 • színházlátogatás
 • mozi
 • kirándulások
 • családi nap
 • hagyományőrző ünnepek projektzáró napjai
 • évzáró, ballagás

 

 

 

Megosztás

Minden jog fenntartva. © 2013-2015. All rights reserved.

Tárhelyünk a Webtárhely.